(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Reijo Keränen, Liisa Kytölä, Hannu Salo, Kyösti Arovuori, Perttu Pyykkönen, Verna Mustonen & Jouni Ponnikas 2009

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013: arviointiraportti vuodelta 2008

Tutkimusraportti

Suomen Aluetutkimus FAR, Sonkajärvi

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, maatalous, kehittämisohjelma, tuki, Euroopan unioni, maatalouspolitiikka, maaseutupolitiikka, vaikuttavuus, arviointitutkimus

Tiivistelmä

Arvioinnissa tarkastellaan ohjelman käynnistämistä ja toimeenpanoa. Ohjelma käynnistyi yleisesti ottaen vaivalloisesti. Käynnistyminen viivästyi ja byrokratia lisääntyi. Ympäristötuen käsittely Euroopan komissiossa aiheutti sekaannusta. "Strategisten" alueohjelmien hyöty jäi enemmän ajattelua kuin toimintaa ohjaavaksi, koska kaikkialla toteutetaan yhtä valtakunnallista ohjelmaa. Uuden ohjelmakauden myötä on ptettu pitkiä askeleita kohti epäluottamuksen kulttuuria. Ohjelmien hyväksymiselle komissiossa tulee asettaa aikaraja, jotta sitä ei voi pitkittää niin kauan kuin ohjelma vastaa komission kaikkia toiveita. Ministeriöön tulee palkata strategiajohtaja, jonka johdolla ohjelman toimeenpanon byrokratiaa vähennetään 50 % ja palautetaan luottamuksen kulttuuri. Ohjelman vaikuttavuuden toteaminen hajanaisen ja epäloogisen indikaattoriston perusteella tule olemaan haasteellista.  

Nosto

"Euroopan komission toimivaltaa maaseutuohjelmien laatimisessa on syytä kaventaa, koska silä ei ole asiassa riittävää kompetenssia eikä näin tarkkaan ohjattu prosessi noudata riittävästi läheisyysperiaatetta."

Julkaisutiedot

Juha Kansikas, Tuomas Kuhmonen & Anne Laakkonen

Preparing for family business succession: evolutionary selection and variation in American and Finnish family firms

Konferenssijulkaisu

Denault, P. (Ed.): Proceedings of the Annual Business History Conference, 11-13 June, Milan, Italy

Linkki:


Avainsanat: Perheyritys, evolutionäärinen taloustiede, sukupolvenvaihdos, tulkitseva analyysi

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin amerikkalaisten ja suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdostilanteita sekä evoluutioajattelun vaihtelun ja valinnan/karsinnan käsitteiden käyttökelpoisuutta prosessin tulkinnassa. Toimintarutiineiden siirtyminen sukupolvelta toiselle voi olla kriittinen menestystekijä, mutta niiden muutos ja uudistuminen voi olla toisissa tilanteissa myös mahdollisuus. Vuosikymmeniä tai vuosisatoja säilyneissä perheyrityksissä kunkin sukupolven autonomian, uudistumisen ja jatkuvuuden välillä on innistuttu saavuttamaan hyödyllinen tasapainotila.

Nosto

"However, if an owner manager has got autonomy in family business, there is a possibility to influence on evolutionary routines. Every generation creates

evolutionary routines again. However, they reflect multigenerational values and influence in family business strategic decision making."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2009

Keski-Suomen maaseutu 2009

Tutkimusraportti

Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, Jyväskylä

Pdf:

Avainsanat: Maaseutu, yrittäjyys, riski, oppiminen, yrittäjyyspolitiikka, maaseudun kehittäminen, strategia, barometri, Keski-Suomi

Tiivistelmä

Yrittäjätariinoissa puhutaan riskeistä, niiden laadusta, ottamisesta ja kantamisesta sekä yriitäjämäisestä oppimisesta. Molemmissa asioissa yrittäjät odottavat "yrittäjän ystäviltä" kuuntelemista,  luottamusta, perehtymistä ja virittäytymistä samalle allonpituudelle yrittäjän kanssa. Kuntatason elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat systemaattisuus ja yrittäjälähtöisyys. Ihmiset, liiketoiminta ja toimintaympäristö tarjoavat erilaisia kiinnityskohtia alueiden kehittämiseen.Maaseudun organisaatioiden toiminnan samansuuntaisuus ja voimien yhdistäminen ovat tärkeitä tekijöitä onnistumisessa: on toimittava rinnakkain, mutta samaan suuntaan. Alueen maaseutustrategiassa parhaiten toteutunut osa-alue on bioenergia.

Nosto

"Maakuntaan perustetaan taantumuksenpaljastajan, innostuksenlevittäjän ja luottamuksenlujittajan virat. Näillä toimenpiteillä kitketään kansasta kooma (=kokeiluhaluttomuus) ja kateus (=kokeilujen estäminen), jolloin sekä onnistuminen että epäonnistuminen muuttuvat tavallisemmiksi ja paremmin hallituiksi asioiksi sallivan ilmapiirin myötä."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)