(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Riikka Saarimaa, Timo Nurmi, Ira Ahokas, Katja Hyvönen & Juha Kaskinen 2016

Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat

Tutkimusraportti

Tutu e-julkaisuja 1/2016, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Paikallinen ruoka, lähiruoka, ruokaketju, vaihtoehtoiset elintarvikejärjestelmät, tulevaisuuskuvat, kestävä kehitys, kestävyyskäänne

Tiivistelmä

Raportissa esitetään neljän kestävyyden ulottuvuuden – taloudellisen, ympäristöllisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden – varaan rakentuvat paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat; lyhyt ketju, vihreä ketju, reilu ketju ja aito ketju. Paikallinen ruoka on lähellä tuotettua ja/tai alkuperältään ja tarjontaketjultaan tunnettua kotimaista ruokaa. Tulevaisuuskuvat muodostavat "otoksen" monista mahdollisista paikallisen ruuan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Jos kuvattuja tulevaisuuksia tavoitellaan, tuloksista on hyötyä tunnistettaessa tavoiteltavia sisältöjä, poistettavia esteitä ja toimijoiden erilaisia rooleja tulevaisuuksien tekemisessä.

Nosto

"Ruokajärjestelmät ovat usein vahvasti institutionalisoituneita, kultuurisesti juurtuneita, taloudellisten valtasuhteiden ja vakiintuneiden kulutustottumusten sementoimia kolossaaleja. Niiden tulevaisuutta on helppo tarkastella polkuriippuvaisena, vakiintuneena kehitysurana. Maailmanmalli on niin vahva, että aidosti vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on vaikea nähdä tai edes mielikuvitella."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2016

Kestävyys määrittää uudelleen ruokaketjua

Lehtiartikkeli

Ruoka-Suomi 1/2016, 12–13

Linkki:


Avainsanat: Paikallinen ruoka, lähiruoka, ruokaketju, vaihtoehtoiset elintarvikejärjestelmät,  tulevaisuuskuvat, kestävä kehitys, kestävyyskäänne

Tiivistelmä

Maailmanmallin muutos kohti kestävää kehitystä, systeemiajattelua ja aineetonta hyvinvointia määrittää uudelleen myös ruokaketjua. 2000-luvun maailmanmallin muutos voi käynnistää tuhansia erilaisten ruokajärjestelmien kestävyysmatkoja. Taloudellista kestävyyttä toteuttavan lyhyen ketjun keskiössä voisi olla kuluttajien ja tuottajien suhteen uudelleenorganisoituminen. Ympäristöllistä kestävyyttä toteuttavassa vihreässä ketjussa elintarvikejärjestelmä organisoituu uudelleen maantieteellisesti tarkoituksenmukaisiin kierto- ja omavarasuusjärjestelmiin. Sosiaalista kestävyyttä toteuttava reilu ketju perustuu yhteistyöhön, läpinäkyvyyteen ja sertifiointiin. Kulttuurista kestävyyttä toteuttava aito ketju syntyy uuden ruokakulttuurin, tuotteiden ja brändien varaan.

Nosto

"Maailmanmallin muutos ravistelisi perusteellisesti myös elintarvikejärjestelmää. Lukuisissa tutkimuksissa arvioidaan, että ruokaketjun muutoksella olisi tässä yhteydessä yhteinen suunta. Se on kestävä kehitys ja paikallinen hallinta, jossa ruoka, sen tuotantopaikat ja sitä kuluttavat ihmiset kytketään jälleen tiiviimmin yhteen pitkään jatkuneen eriytymiskehityksen jälkeen."

(placeholder)

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019