(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Perttu Pyykkönen, Tuomas Kuhmonen & Stefan Bäckman 2011

Pohjoisen tuen tukijärjestelmän vaikutukset Suomessa vuosina 2006-2010

Tutkimusraportti

PTT työpapereita 132. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki.

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maatalous, pohjoinen tuki, Euroopan unioni, liittymissopimus, artikla 142, tilarakenne, maataloustuotanto, työllisyys, tulokehitys, kannattavuus, ympäristö, arviointitutkimus

Tiivistelmä

Liittyessään Euroopan yhteisöön Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkäaikaista kansallista tukea sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspiirin pohjoispuolisilla alueilla. Pohjoisen tuen järjestelmä on vakiintunut ja tuella on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Tuella on erittäin suuri merkitys alueen maatilojen tulonmuodostuksessa: tuen osuus maatalousyrittäjätulosta on lähes kaksi kolmasosaa. Pohjoisella tuella on ollut suuri merkitys myös alueen työllisyydelle, maaseudun elinvoimaisuudelle ja ympäristönhoidolle.

Nosto

"Pohjoisen tuen alue on suurelta osin harvaan asuttua maaseutua, jossa maataloustuotannon sekä välittömät wttä välilliset vaikutukset ovat suuret."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2011

Kurkistus maaseudun kaleidoskooppiin

Katsausartikkeli

Maaseudun uusi aika 19 (2), 68–70

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, maaseudun kehitys, maaseutupolitiikka

Tiivistelmä

Kirjaesittelyssä arvioidaan Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisemaa maaseutukatsausta 2011. Katsauksessa tarkastellaan maaseudun asutusta ja väestöä, asumista ja palveluita, työtä ja yrittäjyyttä, osaamista ja innovaatioita, hyvinvointia ja maaseutupolitiikkaa. Katsaus on arvokas lähdeteos, josta saa hyvän tilannekuvan maaseudusta ja mielenkiintoisia havaintoja kehityksen yksityiskohdista.

Nosto

"Terva, sota ja teknologia ovat ohjanneet pakon tai paremman huomisen johtotähtinä ihmisiä milloin itään, milloin länteen ja milloin etelään."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)