(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2012

Maatilayritysten strategiat ja innovaatiot

Tutkimusraportti

Tutu-julkaisuja 1/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku

Linkki:/Pdf:


Avainsanat: Maatilayritys, strategia, innovaatio, aikomus, maatalouspolitiikka, logistinen regressioanalyysi

Tiivistelmä

Millaiset voimakentät ja tekijät ohjaavat sitoutumistamme johonkin tiettyyn tulevaisuuspolkuun? Tutkimuksessa analysoidaan logistisella regressioanalyysillä maatilayrittäjien tulevaisuusvalintojen syntymistä: strategia-aikomuksia, niitä ennustavia tekijöitä sekä aikomusten toteutumista aikavälillä 1996–2008. Lisäksi tarkastellaan uudistuksia, innovaatioita, joita maatilayrityksissä on toteutettu samana ajanjaksona. Tulokset antavat kuvan siitä, millaiset talouteen, rakenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvät voimakentät ovat ohjanneet tämän maaseudun keskeisen toimijajoukon valintoja ja liiketoiminnan kehittymistä. Erityyppiset innovaatiot yhdistyivät tiettyihin strategiavalintoihin Sijainnilla (maaseututyyppi) ei ollut yhteyttä strategiavalintaan, mutta sillä oli yhteys toteutettuihin uudistuksiin.

Nosto

"Yhteiskunnan näkökulmasta innovaatiot ovat luontevampi vaikutuskohde kuin strategiavalinnat, koska ne edistävät maatilayritysten ja maaseudun liiketoiminnan uudistumista kunkin yrityksen valitseman strategian puitteissa. Tilakoon kasvun  sukupolvenvaihdosten ja yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen ovat sellaisia politiikkakeinojen kohteita, jotka vaikuttavat myönteisesti useiden uudistusten yleisyyteen maatilayrityksissä."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2012

Uusia haasteita maaseudun tulevaisuuden tekemisessä

Artikkeli ammatillisessa julkaisussa

Inkeroinen, P., Puhakka-Tarvainen, H., Ryhänen, H. & Timonen, L. (toim.) Ikkunoita maaseudun tulevaisuuteen: Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, 12.


Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, tulevaisuus, maaseudun kehittäminen, maaseutupolitiikka, Pohjois-Karjala

Tiivistelmä

Maaseudun tulevaisuuden tekemistä vaikeuttavat tavoiteharha, suunnitteluharha ja ohjaustarveharha. Maaseutu on saanut toimia samalla käyttöjärjestelmällä harvinaisen pitkään, useiden vuosikymmenten ajan. Maaseutualueet ovat esimerkiksi sääntelyn, julkisen tuen ja ohjauksen suhteen samankaltaisessa asemassa, mutta niiden sisäinen rakenne on pirstaloitunut. Samankaltaisuuden hallintamekanismit ovat menettäneet otettaan maaseudusta. Tulevaisuuden maaseudulla ei enää muutu kovin moni asia yhtä nuppia kääntämällä.

Nosto

"Maaseutua on mietitty hyvin vahvasti rakenteiden ja toimintojen kautta. Pitäisikö ne hetkeksi unohtaa? ELY-keskuksen takaovelle virkamies kysymään "do you have a dream?" Jos on, rahat kouraan ja uutta tulevaisuutta tekemään."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)