(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas & Juho Ruotsalainen 2013

Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista

Tutkimusraportti

Tutu-julkaisuja 6/2013, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Kunnat, hankintatoimi, hankintaprosessi, julkiset hankinnat, hankintalaki, elinvoiman johtaminen, strateginen johtaminen

Tiivistelmä

Kunnan elinvoimajohtamista palvelevaa hankintatoimea voidaan luonnehtia kolmella ominaispiirteellä: 1) hankintojen pohjana on ennakoitu tarve ja pitkäjänteinen strateginen suunnittelu, 2) osana hankintojen suunnittelua selvitetään oman tuotannon asema (kilpailukyky, tarve ja mahdollisuus) ja 3) hankintaprosessissa tähdätään ensisijaisesti joko kustannustehokkuuteen (”perushankinnat”) tai kannusteet ja seurannan sisältävään vaikuttavuuden hankintaan (”kehittävät palveluhankinnat”). Pilottikunnissa tärkeimmät esteet strategisemman otteen vähäisyydelle hankinnoissa olivat kilpailutusosaamisen puute, pelko markkinaoikeuteen joutumisesta ja hankintalain sisältämä keskittämiseen johtava dynamikka eli suurten tuottajien suosiminen.

Nosto

"Pienessä kunnassa elinvoima peilautui kunnan toimintaan vahvasti yksittäisen ihmisen näkökulmana: arkena, turvana, työpaikkana, itsensä toteuttamisena ja turvallisena elinympäristönä. Toimintakykyiset ihmiset luovat elinvoiman. Maakuntakeskuksessa elinvoiman kehittäminen oli kiinnittynyt vahvasti veturiyrityksiin, yritysverkostoihin ja yritysystävällisyyteen sekä vetovoimaan. Kilpailukykyiset yritykset luovat elinvoiman. Metropolikaupungissa puolestaan tavoiteltiin elinvoimaa erityisesti infrastruktuurihankkeiden kautta, koska näiden mahdollistamat ihmisvirrat, vuorovaikutusalustat ja liiketoimintaverkostot vahvistivat aluetta. Toimiva perusrakenne luo elinvoiman."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 2013

Maaseudun tulevaisuuskuvat – biotalouden onnela vai suljettu suojelukohde?

Lehtiartikkeli

Futuuri 3/2013, 3

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, tulevaisuuskuvat, muutostekijät, biotalous, hyvinvointi, luonnonvarat, kestävyys

Tiivistelmä

Maaseutu muuttuu yhteiskunnan mukana. Siksi monet muutostekijätkin ovat yhteisiä. Tutkimuskirjallisuudessa maaseudun muutoksen ajureina mainitaan usein muun muassa kestävyys ja ympäristö, luonnonvara- ja biotalous, energia, kaupungistuminen, sääntelyn lisääntyminen, lähi-ilmiöt (ruoka, palvelut, energia, yhteisö), teknologian kehitys sekä elämysten ja eettisyyden korostuminen valinnoissa. Erityistapauksena maaseudun rooli korostuu turvallisuus- ja huoltokykytekijänä vaikeasti ennakoitavissa kriiseissä ja konflikteissa.

Nosto

"Maaseudun toiminnot ja alueet ovat kukin eri tavoin edellä kuvattujen voimakenttien vaikutuspiirissä. Syntyy erilaisia tulevaisuuksia: maaseudun tehokkaita tuotantosaarekkeita ja hyvinvointikeitaita, etätyöverkostoja, uusia erämaita ja uudenlaisia asumisyhteisöjä. Maaseutu on joka tapauksessa muuttunut yhteiskunnassa vähemmistöksi."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)